mail@vrngmu.ru
г. Воронеж, ул. Студенческая, 10

Состав ученого совета

 Состав ученого совета утвержден приказом ректора №809 от 02.10.2017, №715 от 04.09.2018

Есауленко Игорь Эдуардович
Председатель совета

Есауленко Игорь Эдуардович

доктор медицинских наук

Ученый секретарь 

Титова Лилия Александровна 

доктор медицинских наук

1. Есауленко И.Э. – председатель   
2. Титова Л.А. – ученый секретарь
3. Алексеева Н.Т.
4. Андреев А.А.
5. Батищева Г.А.
6. Бахметьев В.И.
7. Беленов И.С.
8. Бережнова Т.А.
9. Блинова А.С.
10. Боев С.Н.
11. Болотских В.И.
12. Боронина И.В.
13.Будневский А.В.
14. Васильева Л.В.
15. Великая О.В.
16. Вериковский В.А.
17. Вечеркин В.А.
18. Глухов А.А.
19. Данилов А.В.
20. Дорохов Е.В.
21. Енькова Е.В.
22. Жданов А.И.
23. Земсков А.М.
24. Зуйкова А.А.
25. Иванов М.В.
26. Ипполитов Ю.А.
27. Карпова А.В.
28. Кокорева С.П.
29. Коротких И.Н.
30. Короткова С.Б.
31. Косолапов В.П.
32. Кравченко А.Я.
33. Крючкова А.В.
34. Кузьменко А.В.
35. Кунин В.А.
36. Куташов В.А.
37. Куцурадис А.Ф.
38. Лавлинская Л.И.
39. Лаврентьев А.А.
40. Леднева В.С.
41. Мамчик Н.П.
42. Мошуров И.П.
43. Механтьева Л.Е.
44. Морозов А.Н.
45. Настаушева Т.Л.
46. Немцова В.А.
47. Новикова Л.А.
48. Новомлинский В.В.
49. Пашков А.Н.
50. Перцев В.А.
51. Петрова Т.Н.
52. Плотникова И.Е.
53. Пономарева Н.И.
54. Попов В.И.
55. Редькин А.Н.
56. Ростовцев В.В.
57. Рудакова Л.В.
58. Самодай В.Г.
59. Саурина О.С.
60. Стеблецова А.О.
61. Степкин Ю.И.
62. Судаков О.В.
63. Трибунцева Л.В.
64. Фролов М.В.
65. Харитонов Д.Ю.
66. Хрипушин Н.А.
67. Чередников Е.Ф.
68. Черницын И.М.
69. Черных Т.М.
70. Чубаров Т.В.
71. Чубирко М.И.
72. Швырев А.П.
73. Ширяев О.Ю.
74. Шишкина В.В.
75. Шумилович Б.Р.
76. Щукин А.В.
77. Эктов В.Н.